Въведение в екипа

Основател Генерален мениджър Технически директор

Г -н Zengxiaolin

R & D отдел 

Г -н Huchengjian Директор на отдел R&D

Г -н Liyanfeng Г -н Lilunjia Структурен инженер

Г -н Lichangtao, машинен инженер

Г -н Heqinghu инженер по автоматизация

Г -н Чензеги, инженер по приложения

Г -н Yibo Coil инженер -дизайнер

Г -жа Xuxiaoyu инженер на Общото събрание

Производствен отдел

Г -н Huangqiang производствен мениджър

Г -н Chenjingwei PCD лидер на борда на PCD

Г -н Xujun Ръководител на металоконструкциите

Г -н Wangping Отстраняване на грешки

Г -жа Liuyulong Управител на покупките

Отдел за проверка на качеството

Г -н Zhouyongqian Инженер по качеството

Отдел продажби

Г -н Xulinchuan Мениджър продажби

Г -жа Xielixia мениджър външна търговия

Г -н Xiangkang Мениджър продажби в югозападната част на Китай

Г -н Lijunpeng Мениджър продажби в Северен Китай

Г -н Xuqiaojun Мениджър продажби в Южен Китай